اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کننده و تولید برای جبران اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی

پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کننده و تولید برای جبران اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 30 آبان 1400

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد