سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

منو

رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ بدون نفت ۳,۵ درصد بوده است

رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ بدون نفت ۳,۵ درصد بوده است
نویسنده خبر : روابط عمــومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 26 خرداد 1401

روایت مرکز آمار از تغییرات تولید ناخالص داخلی

رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ بدون نفت ۳.۵ درصد بوده است

گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ گویای تحقق رشد ۴.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی با نفت و رشد ۳.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت است.

بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP)به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٤٠٠ به رقم  ٧٥٦٩ هزار میلیارد ریال با نفت و ٦٥١١ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. در حالیکه این رقم در سال گذشته با نفت ٧٢٥٤ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ٦٢٨٩ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٤.٣ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٣.٥ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١٤٠٠ دارد.

این گزارش حاکی از آن است که در سال ١٤٠٠ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ٣.٧-، گروه صنایع و معادن ٦ و گروه خدمات ٤.٥ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیت­های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌­های مالی و بیمه،مستغلات، کرایه وخدمات کسب وکار ودامپزشکی، اداره امورعمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌­های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد