اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

راه توسعه روابط ایران و افغانستان رایزن سابق بازرگانی ایران در افغانستان با بیان اینکه اخیرا پیشنها...

به همت موسسه آموزشی-پژوهشی بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی صورت گرفت: افتتاح اولین مرکز...

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد: قطعی برق صنایع در بخش سیاستگذاری کشور مستلزم توجه خاص اس...

کارشناسان از تعطیلی دفاتر مسافرتی و رکود گردشگری سلامت در 17 ماه اخیر می‌گویند نفس‌های کم...

رئیس اتاق ایران تاکید کرد: احیای اقتصاد ایران در گرو بهره‌گیری از توان مدیران دارای اهلیت و احی...

روش‌های نوین آبیاری، کاهش 14درصدی مصرف آب در کشاورزی خراسان رضوی را به دنبال داشته است آبیاری ن...

تمدید یک هفته‌ای مهلت ثبت‌نام در سامانه انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی معاون توسعه ...

معاون وزیر صنعت:مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۹۸ تا پایان مرداد تمدید شد معاون وزیر صنعت، ...

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: راهکارهایی برای بهبود نسبت مصارف به ...

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد