اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

شافعی: شعارهای اقتصادی مبتنی بر صدقه‌ و اعانه‌ ناراحت کننده است

شافعی: شعارهای اقتصادی مبتنی بر صدقه‌ و اعانه‌ ناراحت کننده است
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 18 خرداد 1400

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد