اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

منو شورای گفت و گو

اخبار شورای گفتگو

روابط عمومی

در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: موانع موجود در مسیر توسعه و ارتقای زیرساخت‌های شهرک صنعتی ماشین سازی مشهد

در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: موانع موجود در مسیر توسعه و ارتقای زیرساخت‌های شهرک صنعتی ماشین سازی مشهد در چهل و دومین نشست دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، طرح توسعه شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوری های برتر مشهد و موانع موجود در مسیر م

روابط عمومی

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: چکش کاری راهکارهای کمک به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: چکش کاری راهکارهای کمک به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در چهل و یکمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موضوعات مرتبط با صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی همچون مسائل مالیاتی و تامین مالی و حمایت‌های دول

روابط عمومی

ضرورت دستیابی به راهکارهای جذب سرمایه‌‌های خارجی‌ و ایرانی‌های خارج‌نشین

در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید شد ضرورت دستیابی به راهکارهای جذب سرمایه‌‌های خارجی‌ و ایرانی‌های خارج‌نشین در چهلمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، چگونگی استفاده از ظرفیت و منابع ایرانیان خارج از کشور بر

روابط عمومی

جمع بندی و ارسال پیشنهادات اصلاحی  بخش خصوصی و دولتی پیرامون موضوع تامین برق در بودجه 1401

در نشست دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی صورت گرفت: جمع بندی و ارسال پیشنهادات اصلاحی بخش خصوصی و دولتی پیرامون موضوع تامین برق در بودجه 1401 رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی گفت: صنعت برق کشورمان نیازمند اصلاحات ساختاری و سیستمی است تا به مدد آن

روابط عمومی

پیاده سازی و اجرای طرح توسعه و مانع زدایی در صنعت برق کشور یک ضرورت است

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی: پیاده سازی و اجرای طرح توسعه و مانع زدایی در صنعت برق کشور یک ضرورت است رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: بخش تولید و صنعت در بزنگاه دشواری که کشور به بحران انرژی به ویژه در بخش برق مواجه است، نیازمند حمایت می باشد

ادامه

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد