منو شورای گفت و گو

فرم نظر سنجی و نظر خواهی فعالان اقتصادی

نام متقاضی *

شرح فعالیت *

    نوع فعالیت *

    حوزه فعالیت *

عنوان مشکل *

نام فرد رابط جهت پیگیری *

شرح مختصر مشکل *

پیشنهاد برای حل مشکل *

سمت سازمانی *

تلفن ثابت

تلفن همراه *

ایمیل

بارگذاری مدارک تکمیلی

ارسال نظر و دریافت کد پیگیری امکان دارد چند لحظه زمان ببرد لطفاً تا دریافت کد منتظر بمانید

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی