درباره همایش توسعه پایدار

این سلسله همایش‏ها تلاش دارد تا فضایی مناسب برای یافتن راهکارهای کاربردی و تبادل ‏نظر میان مدیران دولتی و خصوصی، دانشگاهیان، پژوهشگران و فعالین اقتصادی فراهم آورد و بدین ترتیب گامی اساسی در جهت بهبود محیط کسب‏‏وکار، به‏عنوان یکی از ابتدایی‏ترین و مهم‏ترین الزامات توسعه پایدار و رشد تولید ملی کشور برداشته شود.
رشد و توسعه اقتصادی از مهم ترین اهداف جامعه بشری است که لازمه دستیابی به این هدف ایجاد و گسترش فعالیت اقتصادی می باشد. مهم ترین پیش شرط فعالان اقتصادی جهت فعالیت، وجود ثبات، آرامش و به عبارت دیگر محیط مناسب کسب و کار در کشور است؛ به نحوی که سرمایه گذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت نتیجه تولید، توزیع و سرمایه گذاری خود را پیش بینی نمایند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اقدام به برگزاری سلسله همایش‏های سالیانه با عنوان توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‏وکار نموده است. این همایش با هدف بررسی مسایل و مشکلات محیط کسب‏وکار و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی در راستای نیل به توسعه پایدار برگزار می‏شود.
در همایش اول محیط عمومی کسب‏وکار و مسایل خاص آن مورد بررسی قرار گرفت.
در همایش دوم مشکلات تامین مالی و سرمایه‏گذاری بنگاه‏های اقتصادی مورد توجه بود
در همایش سوم موضوع مالیات، تامین اجتماعی، قانون کار و عوامل گمرکی و مشکلاتی که فعالین اقتصادی در این حوزه ها با آن مواجه هستند، بررسی شد.
در همایش چهارم موضوع تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد بهبود محیط کسب و کار
در همایش پنجم راهکارهای بهبود وضعیت ایران در شاخص محیط کسب و کار بر اساس شاخص ها بانک جهانی (تجارت فرامرزی، حمایت از سرمایه گذاران خرد، ورشکستگی و پرداخت دیون، شروع کسب و کار و اخذ اعتبارات) مورد بررسی قرار گرفت.
در همایش ششم راهکارهای بهبود وضعیت ایران در شاخص محیط کسب و کار بر اساس شاخص ها بانک جهانی(نماگر پرداخت مالیات، نماگر اجرای قراردادها، نماگر ثبت اموال، نماگر انشعاب برق و نماگر مجوز ساخت و ساز) و و راهکارهای ثبات بخش به اقتصاد(دیپلماسی اقتصادی، سیاست ارزی، نقدینگی، کنترل تورم، نرخ سود بانکی و ساختار مالی دولت) مورد بررسی قرار گرفت.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی