چندرسانه‌ای

کمیسیون ها

اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و کمیسیون های تخصصی ذیل آن‌ها، بازوان مشورتی سه قوه در راستای بهبود محیط کسب و کار و بسط و توسعه کار فعالیتهای اقتصادی می‌باشند.
این مهم در چهارچوب، مشارکت‌جویی و جلب همراهی کارآفرینان، فعالان اقتصادی، نمایندگان تشکل‌ها، انجمن ها، مدیران دولتی، اساتید و صاحبنظران دانشگاهی انجام می‌پذیرد.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی