سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

منو

راهنمای نگارش مقالات

راهنماي تدوين مقاله در هفتمین همایش ملی توسعـــه پایدار با رویکرد بهبـــود محیط کسب و کار

لطفاً مقالات خود را مطابق فایل زیر تهیه و به آدرس پست الکترونیکی

hamayesh@mccima.net

ارسال فرمائید

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد