اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

نشانی از توسعه‌خواهی در گفتار و عملکرد کاندیداها دیده نمی‌شود

نشانی از توسعه‌خواهی در گفتار و عملکرد کاندیداها دیده نمی‌شود
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 19 خرداد 1400

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد