سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

منو

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی: معین‌های اقتصادی6.5 هزارفرصت شغلی ایجاد می‌کنند

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی: معین‌های اقتصادی6.5 هزارفرصت شغلی ایجاد می‌کنند

منبع/ روزنامه قدس

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد