اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

وبینار تخصصی ارزش افزوده در قانون جدید(بررسی سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی و اثرات آن در قانون جدید ارزش افزوده)

وبینار تخصصی ارزش افزوده در قانون جدید(بررسی سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی و اثرات آن در قانون جدید ارزش افزوده)
با نگاه ویژه به معافیت های جدید ارزش افزوده و تغییرات در قانون مالیات مستقیم

مدرسان:

مهران مرشد (مشاور مالی بنگاه های اقتصادی)

سید مصطفی شامل( مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی و بنگاه های اقتصادی و نماینده اتاق بازرگانی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی)

معرفی وبینار:

آشنایی با مفاهیم ارزش افزوده در قانون جدید که از تاریخ ۱۲ دی ماه سالجاری اجرایی می گردد و بررسی سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاه و اثرات آن در قانون جدید ارزش افزوده

سرفصل وبینار:

1- آشنایی مدیران و حسابداران با قانون جدید ارزش افزوده
2- موهبت های قانون جدید در قالب معافیت های جدید
3- تغییرات در قانون مالیات مستقیم
4- سامانه مؤدیان، پایانه فروشگاهی و ارزش افزوده
5- اثرات این قانون در ارسال گزارشات
بایدها و نبایدها در قانون جدید

**توجه:  قانون جدید ارزش افزوده از تاریخ ۱۲ دی ماه سال جاری اجرایی می گردد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد