تغییر ساعت برگزاری نشست ایران و ونزوئلا 1401/5/29

تغییر ساعت برگزاری نشست ایران و ونزوئلا 1401/5/29

برگزاری نشست بررسی آخرین تحولات روابط اقتصادی ایران و ونزوئلا و همچنین رایزنی در خصوص تشکیل کمیته مشترک بازرگانی دو کشور در روز شنبه ۲۹ مرداد ماه امسال در محل اتاق ایران (سال اجتماعات طبقه ششم) به ساعت ۱۲ تغییر یافته است.

دفتر کشاورزی