همایش کولاب تاجیکستان

همایش کولاب تاجیکستان

همایش بین المللی اقتصادی کولاب در تاجیکستان در روزهای 4 و 5 شهریور ماه امسال  و به منظور معرفی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری برگزار خواهد شد.

علاقمندان به حضور در این همایش با شماره تلفن 992931778899 تماس حاصل نمایند.

دفتر کشاورزی