درخواست همکاری با تجار فعال در کشور تونس

درخواست همکاری با تجار فعال در کشور تونس

به اطلاع اعضاء محترم‌ می رساند، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک به عنوان اتاق معین کشور تونس انتخاب شده است. به منظور ساماندهی روابط تجاری فعالان اقتصادی کشور با همتایان تونسی و نیز جهت بهره برداری حداکثری از فرصت ایجادشده در راستای خدمت رسانی مناسب تر به بنگاه های اقتصادی سراسر کشور و همچنین احصاء مشکلات تجار فیمابین دو کشور، اتاق مذکور درصدد برقراری ارتباط با فعالان اقتصادی هریک از استان ها در این کشور است.

لذا از علاقه مندان به کار در این کشور یا آن دسته از تجار محترمی که در حال حاضر در آنجا مشغول فعالیت می باشند و مایل به همکاری هستند، درخواست می شود به منظور ارائه اطلاعات تماس، حوزه فعالیت و سوابق تجاری، مشارکت در رویدادهای اقتصادی، نمایشگاهی، اعزام و پذیرش هیات های تجاری، سرمایه گذاری مشترک، با شماره تماس ۰۵۱۳۲۲۱۶۰۰۰ داخلی ۲۱۶ امور بین الملل اتاق بازرگانی مشهد تماس حاصل فرمایند.

دفتر کشاورزی

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی