برگزاری مجمع اروپا- خزر در مهرماه

برگزاری مجمع اروپا- خزر در مهرماه

نشست مجمع اروپا- خزر قرار است در روزهای 19 و 20 مهرماه 1401 در شهر برلین برگزار شود. در فایل پیوست، اطلاعات تکمیلی درباره این مجمع به زبان انگلیسی آمده است. 

پیوست

دفتر کشاورزی