تاسیس پنج مرکز تجاری ایرانی در عراق

تاسیس پنج مرکز تجاری ایرانی در عراق

سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه حمایت از ایجاد مراکز تجاری جهت معرفی محصولات صادراتی کشورمان به بازارهای همسایه، پنج مرکز تجاری در شهرهای بغداد، سلیمانیه، کلار، نجف و کربلا تاسیس نموده است.

با توجه به اهمیت حضور مستقیم شرکت‌ها و ارائه محصولات صادراتی کشورمان در بازار مذکور، لیست اطلاعات مراکز تجاری در صفحه اصلی سایت سازمان به آدرس https://tpo.ir/ در بخش رایزنان بازرگانی و مراکز تجاری قابل دسترسی می باشد.

دفتر کشاورزی