فراخوان حضور در هفته نوآوری تاشکند ازبکستان

فراخوان حضور در هفته نوآوری تاشکند ازبکستان

سازمان توسعه تجارت با ارسال نامه های وزارت امور خارجه و سفارت ایران، از برگزاری هفته نوآوری ازبکستان در روزهای 25 تا 29 مهرماه امسال خبر داده است.

دفتر کشاورزی

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی