فهرست اقلام ممنوعه وارداتی به بازار عراق

فهرست اقلام ممنوعه وارداتی به بازار عراق

طبق اطلاع واصله ازسفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد ، گمرک جمهوری عراق فهرست اقلام ممنوعه وارداتی به بازار این کشور را به شرح پیوست (لیست پیوست) اعلام نموده است.

پیوست

دفتر کشاورزی