موافقت با ایجاد مرکز تجاری ایران در دمشق

موافقت با ایجاد مرکز تجاری ایران در دمشق

با عنایت به برنامه های سازمان توسعه تجارت در زمینه معرفی توانمندی های صادراتی ایران به بازارهای هدف از طریق حمایت از تاسیس مراکز تجاری ایران در کشورهای مذکور و با توجه به موافقت با ایجاد مرکز تجاری ایران در کشور سوریه و شهر دمشق، به پیوست مشروح خدمات قابل ارائه مرکز فوق جهت استحضار و بهره برداری ارسال می گردد.

شایان ذکر است متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره های زیر تماس بگیرند.

شماره تماس تهران  سید اتابک ناظم 09129356005

شماره دفتر سوریه – دمشق  : 00963116120273  و  00963116120274

دفتر کشاورزی