اطلاع رسانی در خصوص بهره‌مندی صادرکنندگان ایرانی از تسهیلات ویژه گمرک فدراسیون روسیه

اطلاع رسانی در خصوص بهره‌مندی صادرکنندگان ایرانی از تسهیلات ویژه گمرک فدراسیون روسیه

گمرک جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای، از بهره مندی صادرکنندگان ایرانی از تسهیلات ویژه گمرک فدراسیون روسیه در زمینه ترخیص کالا از گمرکات این کشوردر چهارچوب کریدور ساده‌سازی شده گمرکی- کریدور سبز گمرکی خبر داده است.

 

دفتر کشاورزی