فراخوان عضویت در کمیته ایران و پرتغال

فراخوان عضویت در کمیته ایران و پرتغال

طبق اعلام معاونت امور بین الملل اتاق ایران، مجوز تاسیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و پرتغال توسط هیئت رئیسه اتاق ایران صادر گردیده است. بدینوسیله از کلیه افرادی که سابقه تجارت با کشور پرتغال را دارند دعوت می شود تا تاریخ 15 آبان ماه امسال، مراتب علاقمندی خود را جهت عضویت در این کمیته، به نمابر شماره ۸۸۸۲۵۱۱۱ به طور مکتوب اعلام یا جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره تلفن ۸۵۷۳۲۳۸۸ تماس حاصل فرمایند.

دفتر کشاورزی