معرفی پورتال جدید تجاری آنلاین قزاقستان

جمهوری قراقستان با کمک اتحادیه اروپا به منظور هوشمندسازی رویه های تجاری خود پورتالی را راه اندازی کرده که در آن کلیه مراحل واردات، صادرات، ترانزیت و دیگر مشخصات بازرگانی محصولات کشور خود را بارگذاری نموده است. پورتال مذکور به سه زبان انگلیسی، روسی و قزاقی است. این اقدام با هدف شفاف سازی و دسترسی آسان تجار خارجی به تمامی اطلاعات مربوط با تجارت در این کشور انجام گرفته است. برای ورود به این سایت بر روی لینک زیر کلیک کنید:

لینک پورتال تجاری آنلاین قزاقستان

شرح خلاصه ای در معرفی این وب سایت:

دفتر کشاورزی