اطلاعات واصله از اتاق دبی در خصوص مناقصات دریافتی از سوی برخی کشورها

اطلاعات واصله از اتاق دبی در خصوص مناقصات دریافتی از سوی برخی کشورها


در فایل پیوست زیر، اطلاعات واصله از اتاق دبی در خصوص مناقصات دریافتی از سوی برخی کشورها در حوزه های مختلف از جمله کشاورزی، مواد غذایی، دارو و بهداشت، برق وانرژی های تجدید پذیر، ساخت وساز، ماشین الات و تجهیزات، نساجی و پوشاک، مبلمان و مصالح ساختمانی ارسالی از سوی مرکز تجاری ایران در امارات متحده عربی آمده است.

مناقصات

دفتر کشاورزی