ازسرگیری حمل و نقل دوجانبه و ترانزیت کالا به کشور ترکمنستان

ازسرگیری حمل و نقل دوجانبه و ترانزیت کالا به کشور ترکمنستان

آژانس حمل و نقل تركمنستان طی مکاتبه‌ای با سفارت ایران در آن کشور، ازسرگیري حمل و نقل دوجانبه و ترانزیتي بار جاده‌اي در قلمرو تركمنستان از كلیه مرزها و نقاط گمركي این كشور را به صورت رسمي اعلام نموده است.

جزئیات را در فایل پیوست بخوانید. 

پیوست

دفتر کشاورزی

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی