آمادگی شرکت کشت و صنعت سیلوانیای رومانی برای همکاری در حوزه کشاورزی و دانه های روغنی

آمادگی شرکت کشت و صنعت سیلوانیای رومانی برای همکاری در حوزه کشاورزی و دانه های روغنی

مجموعه كشت و صنعت سیلوانیا (SILVANIA) رومانی آمادگي خود را براي تجارت با كشورمان در زمینه كشاورزي و دامپروري به ویژه روغن و دانه هاي روغني اعلام نموده است.

مشخصات تماس؛ تلفن: 0040727898652 ،ایمیل: bio.silvania@Dacian  

اطلاعات شرکت

دفتر کشاورزی