لزوم ثبت الکتروینکی اطلاعات صادرکنندگان مرکبات به چین

لزوم ثبت الکتروینکی اطلاعات صادرکنندگان مرکبات به چین

سازمان توسعه تجارت طی مکاتبه ای در خصوص لزوم تعیین فرایند الکترونیکی ثبت اطلاعات صادرکنندگان مرکبات به کشور چین، اعلام کرده اطلاعات مورد درخواست کشور چین برای محموله های صادراتی مرکبات به آن کشور (شامل نام صادرکننده، استان محل تولید، نام باغدار، آدرس باغ و...) در اسرع وقت به ادارات کل جهاد کشاورزی ارسال گردد.

دفتر کشاورزی

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی