اعلام زمان برگزاری نمایشگاه کشاورزی و پزشکی در کشور غنا

اعلام زمان برگزاری نمایشگاه کشاورزی و پزشکی در کشور غنا

طبق نامه واصله از سفارت جمهوري اسلامي ایران در غنا، نمایشگاه‌هاي كشاورزي-جنگلداري و پزشكي-دارویي در این کشور به ترتیب در روزهاي ٢٤/ ١٢/ ١٤٠١(برابر با 15 مارس سال ٢٠٢٣ و ١٣/ ٠٢/ ١٤٠٢(برابر با ٣ مي سال ٢٠٢٣) در شهر آكرا غنا برگزار می گردد.

پیوست

دفتر کشاورزی

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی