برگزاری نمایشگاه دانش بنیان در شهر تسالونیکی یونان 3 تا 5 خرداد ماه 1402

برگزاری نمایشگاه دانش بنیان در شهر تسالونیکی یونان 3 تا 5 خرداد ماه 1402

برابر اعلام سفارت كشورمان در آتن، قرار است دومین دور نمایشگاه بین المللي دانش بنیان یونان موسوم به 2023 Beyond از 3-5 خرداد 1402 در شهر تسالونیكي این كشور برگزار شود. این نمایشگاه بزرگترین رویداد دانش بنیان جنوب اروپا محسوب، و طي آن ده ها نشست، سخنراني علمي و كارگاه هاي آموزشي در حوزه هاي مرتبط با دانش بنیان انجام مي پذیرد.
دور قبلي این نمایشگاه در سال 2022 با مشاركت حدود 300 شركت و بیش از پنج هزار نشست رو در رو در 5 سالن به مساحت 20هزار متر مربع داراي چهار بخش شامل "شركت هاي تجاري ارایه دهنده اپلیكیشن هاي دیجیتالي"، "شركت هاي نوپا"، "مراكز تحقیقاتي وابسته به دانشگاه ها" و "بخش همایش ها و كارگاه هاي آموزشي" برگزار شده است.
مزید اطالع اینكه برنامه نمایشگاه درآدرس https://www.beyond-expo.gr/agenda/ و ثبت نام اینترنتي از طریق؛ https://api.helexpo.gr/exhibitorsregistration/ انجام مي پذیرد.

دفتر کشاورزی

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی