انتشار فهرست تقویم نمایشگاهی کشور روسیه در نیمه دوم سال 1402

فعالان اقتصادی عزیز می‌توانند فهرست تقویم نمایشگاهی کشور روسیه در نیمه دوم سال 1402 را در فایل پیوست مشاهده کنند:

فهرست تقویم نمایشگاهی کشور روسیه 

دفتر کشاورزی

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی