اعلام مراتب برگزاری نمایشگاه سرمایه‌گذاری ساخت و عمران بصره- 1 لغایت 4 آذر

اعلام مراتب برگزاری نمایشگاه سرمایه‌گذاری ساخت و عمران بصره- 1 لغایت 4 آذر

نمایشگاه سرمایه گذاري و ساخت و عمران بصره ر روزهای یک لغایت ٤ آذرماه آتي در محل دائمي نمایشگاه بین المللي بصره برگزار می‌گردد. 

آدرس تارنماي نمایشگاه: www.girsuexpo.com

بروشور و اطلاعات بیشتر

دفتر کشاورزی

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی