فهرست محصولات صادراتی قرقیزستان در سال 2024

سفارت قرقیزستان در تهران، فهرستی از محصولات صادراتی جمهوری قرقیزستان در سال ۲۰۲۴ را منتشر کرده است که در فایل ضمیمه جزئیات آن را مشاهده می فرمایید: 

فهرست محصولات صادراتی قرقیزستان

دفتر کشاورزی

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی