اطلاع رسانی فهرست کالاهای صادراتی قرقیزستان 2024

وزارت امور خارجه کشورمان در نامه ای، فهرست کالاهای صادراتی قرقیزستان در سال 2024 را ارسال نموده که از لینک زیر، قابل دریافت است: 

 فهرست کالاهای صادراتی قرقیزستان 

دفتر کشاورزی

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی