معرفی لینک ثبت درخواست روادید کشور عراق

معرفی لینک ثبت درخواست روادید کشور عراق

سرکنسولگری عراق در مشهد اعلام نموده متقاضیان سفر به کشور عراق، جهت اخذ ویزای این کشور، بایستی با ورود به لینک https://eservice.evisa.iq/ ثبت نام و معلومات خود را تکمیل نمایند. 

دفتر کشاورزی

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی