درخواست کشور بلاروس مبنی بر واردات میوه و سبزی از ایران

با توجه به ابراز تمایل وزارت تجارت کشور بلاروس پیرامون واردات انواع میوه و سبزی به صورت مستقیم و بدون واسطه از شرکت‌های ایرانی، سفارت ایران در مینسک در نظر دارد تعدادی از شرکت‌ها و اتحادیه های ایرانی را به شرح شرایط مندرج در نامه وزارتخانه بلاروس، جهت برقراری ارتباط مستقیم با شرکتهای بلاروسی معرفی نماید.

اطلاعات بیشتر 

نامه بلاروس

دفتر کشاورزی

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی