درباره کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی

در اجرای ماده ٧٦ قانون برنامه پنجم توسعه ، به منظور شناسایی قوانین و مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران و نیزقوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم ، خلاء قانونی ، ا جرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین تهیه پیشنهاد جهت اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی ، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و نیز استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها و ظرفیت های موجود ، دبیرخانه ماده ٧٦ تحت نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران راه اندازی و ضمن بهره مندی از همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور ، مبادرت به نظر خواهی از تشکل های تولیدی و صادراتی و اساساً کلیه تشکل های اقتصادی می نماید . و با طبقه بندی نظرات واصله و نیز انجام امور کارشناسی توسط متخصصان و مجربان همکار با دبیرخانه ، گزارش های لازم را به کارگروه متشکل از نمایندگان محترم روسای سه قوه ارائه می نماید . تا در سایه این اراده ملی و مطالعات علمی و آموزه های تجربی راه کارهای مناسب به منظور تحقق اهداف مذکور در متن ماده 76 راه کارهای لازم جهت ارائه به ارکان مختلف حاکمیت ، خاصه شورای گفتگوی دولت - بخش خصوصی و نیز شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44قانون اساسی) ارائه گردد.

ماموریت:
کمک به اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی با استفاده از نظرات تشکل های اقتصادی و صاحبنظران.

چشم انداز:

 دبیرخانه ماده 76، اثرگذارترین مرجع تصمیم ساز برای تدوین، تنظیم و اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی کشور می باشد.

 

ابعاد فعالیت:

 شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران
قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم
خلاء قانونی
اجرای نادرست یا ناقص قوانین
پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات
ارتقاء امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال
چگونگی کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ایران
ارتقاء کیفیت و رشد تولید
موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاریها و ظرفیتهای موجود
نظرخواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور
بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها و یا اصلاح یا تدوین پیش نویس قوانین و مقررات
تهیه گزارش ها و راهکار ها در قالب پیشنهاد

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی