سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

منو

به سامانه ثبت و پیگیری شکایات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خوش آمدید
مخاطب محترم
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاروزی خراسان رضوی در راستای جلب رضایت شما، سامانه ثبت و پیگیری شکایات، انتقادات و پیشنهادات شما را طراحی و مستقر نموده است. به منظور ثبت شکایت در این سامانه خواهشمند است از جدول روبرو نسبت به ثبت شکایت خود و دریافت کد پیگیری اقدام فرمایید و سپس جهت پیگیری از لینک زیر (پیگیری نظرات، پیشنهادات و شکایات) از اقدامات صورت گرفته مطلع گردید. شایان ذکر است پیگیری مراحل رسیدگی به شکایات از طریق این کد و با ورود به بخش مذکور فراهم می باشد.

پیگیری نظرات، پیشنهادات و شکایات

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد