درباره مشاوره

درباره مشاوره

نام مشاور: آقای آدینه نیا

 زمان حضور در اتاق مشهد : دوشنبه ساعت 11 الی 13

مکان : ساختمان مرکزی اتاق مشهد(بلوار امام خمینی (ره)- جنب باغ ملی)

سوالات متداول


نحوه بررسی پرونده های مالیاتی که در اثر اعتراض به برگ مطالبات به مرحله اجرای قرار رسیدگی می رسد چیست ؟

 • اغلب مودیان از پروسه اجرای قرار رسیدگی به پرونده های خود گله مندند و این طور عنوان می نمایند که اجرای آن در اغلب موارد توسط همکاران همان واحد تشخیص دهنده مالیات انجام میگیرد، حال آنکه شایسته است در اینگونه موارد رسیدگی به مامورینی به غیر از اداره مالیاتی محول گردد که وقوع این امر به دقت در بررسی و احتقاق حق مدیان می افزاید.
 1. استفاده از ضرائب مالیاتی بر اساس اینتا کد ؟
 • از عملکرد سال 1398 ضرائب مالیاتی مورد استفاده جهت تشخیص مالیات بر طبق ضرائبی که سازمان امور مالیاتی وضع می نماید انجام میگیرد که در اغلب مواقع با سود واقعی کسب شده مودیان فاصله زیادی دارد و حتی در پاره ای از هیچگونه سنخیتی با نوع فعالیت آنان ندارد. قبل از سال 1398 ضرائی مالیاتی که به صورت دفترچه ای تنظیم میگردید با حضور و اعمال نظرات نمانیدگان مرکب از سازمان امور مالیاتی و نهادهایی از قبیل بانک مرکزی ، اتاق بازرگانی ، نظام پزشکی، اصناف تنظیم میگردد که تا حد زیادی با سود کسب شده توسط مودیان مالیاتی مطابقت داشت.
 1. عدم استرداد به موقع مالیات و ارزش افزوده فعالان بخش صادرات بر اساس دستور العمل صادره توسط امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم درخواست مودی نسبت به استرداد مالیات و عوارض اقدام نمایند که در پاره ای از موارد این امر به مدت چندین ماه به درازا می انجامد.
 2. تراکنش های بانکی در خصوص مالیات :
 • در چند ساله اخیر بر اساس اخذ تراکنش های بانکی مودیان از سیستم بانکی کشورواحد های مالیاتی با مراجعه به سوابق مالیاتی مودیان در صورت بالا بودن حجم تراکنش در هریک از سال ها در پی تشخیص مالیات آن را نوعی درآمد کتمان شده تلقی نموده و مبادرت به صدور برگ های تشخیص مستقیم  می نمایند که با عنایت به این موضوع که چون اجرای این امر از سال 1395 اجرائی گردیده است        واحد های مالیاتی مبادرت به مطالبه حتی قبل از سال 1395 نیز می نمایند که اینگونه مطالبات در اغلب مواقع با اعتراض مودیان به مراجع قانونی از قبیل دیوان عدالت اداری موفق به اخذ رای ابطال آن گردیده اند و از سوی دیگر واحدهای مالیاتی نباید هر گونه تراکنشی را دال بر کسب درامد تلقی نماید که این امر در بخشنامه های صادره از طرف سازمان امور مالیاتی به ویژه بخشنامه 16/99/200 به صراحت قید شده که می بایست مامورین مالیاتی در صدد اثبات کسب درآمد برآمده سپس مبادرت به صدور برگ مطالبات نمایند.

 

 1. نحوه ابلاغ به مودیان ؟
 • اغلب مودیان مالیاتی خصوصا در سال های اخیر از نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی گله مندند و اینطور عنوان می نمایند که در اغلب موارد چون ابلاغ از طریق ابلاغ قانونی یا الکترونیک انجام می شود به علت عدم اطلاع به موقع از ان نمی توانند درصدد دفاع از خود در مواعد قانونی گردند. که این امر می بایست مورد توجه مسئولین محترم سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام مشاور: آقای شامل

سه شنبه ساعت 17 الی 19

مکان: ساختمان شماره 2 (حاشیه بلوار وکیل آباد، حد فاصل هنرستان و سامانیه، پلاک 252، مرکز آموزش و پژوهش اتاق)

*****************************************

شنبه ساعت 7:30 الی 9:00

ساختمان مرکزی: بلوار امام خمینی ـ جنب باغ ملی ـ ساختمان اتاق بازرگانی

سوالات متداول


 1. شروط لازم برای تعلق معافیت مالیاتی برای صادرات کالا و خدمات چیست ؟
 • طبق قانون ماده 141 قانون مالیات های مستقیم ، 100% درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی مشمول مالیات با نرخ صفر ( معاف ) می گردد. لیکن طبق تبصره یک ماده 146 همان قانون شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گوه معافیت یا مشوق مالیاتی ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 این قانون در موعد مقرر می باشد. همچنین برگشت ارز حاصل از صاردات به چرخه اقتصادی کشور توسط صادرکنندگان، شرط دیگری برای اعمال معافیت مالیاتی صادر کندده می باشد.
 1. ویژگی و خصوصیات هزینه های قابل قبول مالیاتی چیست و انواع هزینه های قابل قبول مالیاتی کدامند؟
 • هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراٌ مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد طبق ماده 14 قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه های قابل قبول خواهد بود و انواع هزیته های قابل قبول که شامل 29 مورد می باشد در ماده 148 قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شده است.
 1. بخشودگی جرائم مالیاتی چگونه قابل اعمال می باشد؟
 • دو نوع جریمه در قانون مالیات های مستقیم وجود دارد.

 1) جرائم قاب بخشش ب) جرائم غیر قابل بخشش

طبق ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد. سازمان امور مالیاتی هم اعلام داشته چنانچه مودی ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات، اصل مالیات را بپردازد از 100% بخشودگی جرائم قابل بخشش برخوردار خواهد شد در غیر این صورت به ازاء هر ماه پرداخت اصل مالیات پس از ابلاغ برگ قطعی مالیات، بایستی ماهانه 2% بابت جرائم بپردازد.

 

 1. معافیت مالیاتی واحد های تولیدی و معدی به مدت پند سال می باشد ؟

به موجب ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی و غیر دولتی در واحد های تولیدی یا معدی که از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر می شود به شرح زیر با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد: الف ) واحدهای مستقر در مناطق برخوردار به مدت 5 سال  ب) واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی در مناطق برخوردار به مدت 7 سال ج) واحد های مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته (محروم) به مدت 10 سال  د) واحد های مستقر در شهرک های صنعیت در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 13 سال

 1. شرایط تقسیسط بدهی های مالیاتی چیست ؟
 • مطابق ماده 167 قانون مالیات های مستقیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می توانند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جانبه نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوطه را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید. بر اساس مصوبه سران قوا تا پایان سال 1400 این مدت به 60 ماه صرفا برای واحدهای تولیدی غیر دولتی که برنامه احیاء و ساماندهی مالی آنها به تایید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رسیده باشد افزایش می یابد.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی