قوانین و مقررات صادرات

قوانین و مقررات صادرات

نام مشاور: آقای امیرفخریان

زمان حضور:

سه شنبه 17 الی 19 ـ ساختمان شماره دو ـ بلوار وکیل اباد ـ بین سامانیه و هاشمیه شماره 255

سوالات متداول


  1. ورود کالا به مناطق ویژه اقتصادی چگونه است ؟
  • ورود کالا به مناطق ویژه اقتصادی از طریق ثبت آماری در مناطق آزاد یا ویژه صورت می گیرد و برای انتقال به سرزمین اصلی نیاز به ثبت سفارش خواهد بود که در این صورت رسیدگی به درخواست ثبت سفارش برای سرزمین اصلی با شرایط و ضوابط بازرگانی می باشد.
  1. نحوه رسیدگی به ثبت سفارش واحد های تولیدی چگونه است ؟
  • واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود محدودیت ندارند و به میزان نیاز واحد تولیدی امکان وارادات برای آنها وجود دارد اما در خصوص اقلامی که در مواد اولیه مورد نیاز واحد نمی باشد طبق ضوابط بازگان با آنها رفتار می شود.
  1. در رسیدگی به درخواست های ثبت سفارش چه مواردی بررسی می شود ؟
  • رتبه بندی دارد ، نوع واحد (تولیدی-بازرگانی) ، میانگین واردات سال های قبل ( در صورت نیاز) ، ضوابط خاص برای واردات برخی از اقلام ( درصورت نیاز) ، برای صدور مجوز ثبت سفارش و علاوه بر موارد ذکر شده تخصیص ارز و قبض انبار برای تمدید و ویرایش در نظر قرار گیرد.

 

  1. سقف برای واردات و ثبت سفارش چیست؟
  • هر بازرگان بر اساس سوابق کاری ، گمرکی ، بیمه ای ، مالیاتی ، بیمه و ... توسط واحد اعتبار سنجی مورد ارزیابی قرار می گیرد و اصطلاحا رتبه بندی می شود که یکی از محدودیت های واحدها بر اساس ثبت سفارش می باشد البته برای واحدهای و کارت های صارد شده که سوابق اشاره شده برای آنها وجود ندارد بر اساس مصوبات هیات دولت سقف 500 هزار واحد برای دارندگان کارت بازرگانی در سال اول و دو میلیون دلار برای دارندگان کارت بازرگانی در سال دوم و سوم فعالیت لحاظ می شود . البته این مورد یکی از مواردی است که توسط کارشناسان لحاظ می شود.
  1. دارندگان کارت های بازرگانی سال اول چه اقلامی و به چه میزان می توانند واردات داشته باشند؟
  • دارندگان کارت بازرگانی در سال اول فعالیت به میزان می توانند نسبت به واردات از محل اقلام مجاز اقدام نمایند. در سال دوم هم به همین صورت می باشد و در سال های بعد میزان واردات متناست با میانگین سابقه واردات سال های قبل امکان پذیر می باشد.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی