اعضای کمیسیون انرژی اتاق مشهد

*آقای محسن شادمان – رئیس کمیسیون انرژی

*خانم تمیزی - دبیر کمیسیون انرژی

*آقای کریمیان: مدیرعامل سازمان مدیریت و پسماند شهرداری مشهد

*آقای بارجینی خباز: مدیر مهندسی و توسعه شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

*آقای خوشحال: مدیرعامل شرکت شهرک صنعتی ماشین ابزار و فن آوری های برتر

*آقای نصرآبادی: رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی توانیر

*آقای مدنی: عضو هیدت مدیره سندیکای صنعت برق ایران

*آقای موسوی: دبیر انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک خراسان رضوی

*آقای مرادی: دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان

*آقای  شریفی: مدیرعامل شرکت منیران

*آقای آزاده مافی: مدیرعامل شرکت پاژ آب

*آقای  جوشش: معاون شرکت طوس آب

*آقای منصوریان: مدیرعامل شرکت رام پلاست

*آقای پیل زور: مدیرعامل شرکت مشهد صدرا

*آقای خانزاده: معاون توسعه بازار شرکت مهام شرق

*آقای کمالی: معاون فنی شرکت نیان الکترونیک

*آقای رامش: مدیرعامل شرکت گرم ایران

*آقای بهبودی: مدیرعامل شرکت کاردانان شرق

*آقای حکاک: عضو هیات مدیره شرکت تأمین آتیه

*آقای عطارباشی: رئیس هیأت مدیره شرکت ژرف اندیشان

*خانم دکتر اورعی: مدیرعامل الکتروپژواک

*آقای کفاش: نماینده شرکت سیمان مشهد

*آقای سروری: نماینده شرکت ایران خودرو خراسان

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی