زمان بندی مشاوره گمرکی

زمان بندی مشاوره گمرکی

نام مشاور: آقای فرامرزی

زمان حضور: 

دوشنبه 8 الی 10 صبح ـ ساختمان مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ جنب باغ ملی ـ ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سه شنبه 17 الی 19 ـ ساختمان شماره دو ـ حاشیه بلوار وکیل آباد ـ حدفاصل هنرستان و سامانیه ـ پلاک 252

سوالات متداول


دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی