سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

منو

اعضای کمیسیون مسئولیت های اجتماعی

محسن شرکا : رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی 

*مهران دانشور : نایب رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی

*ناصر صادقی :دبیر کمیسیون مسئولیت های اجتماعی
*امید احمدیان
*وحید اردکانیان
*شیرین اصولی
*عبدالله بهرامی
*زهرا حجت
*احمد دستجردی
*فرهاد سحرخیز
*جواد سخدری
*محمدحسین طیرانی
*بهزاد علیزاده
*کریم فارسی
*سلیمان فرامرزی
*حسین متین راد
*مجید محمدزاده
*عباس مستشاری
*حسن هادیان
*سیدحسن هاشمی
*عباس یوسفی

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد