وی اظهار کرد: برداشت بهاره برگ سبز چای از اول اردیبهشت ماه جاری آغاز شده و تا پایان مهرماه با برداشت پاییزه به پایان می‌رسد. رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه خرید تضمینی برگ سبز چای از چایکاران نیز از چهارم ماه جاری اجرایی شده است،  اضافه کرد: مقدمات کار در مراکز خرید در کارخانه‌های طرف قرارداد فراهم است. وی عنوان کرد : تاکنون ۱۵۰ کارخانه برای خرید تضمینی برگ سبز چای آمادگی دارند که این تعداد به بیش از ۱۶۰ کارخانه افزایش خواهد یافت.

در استان‌های گیلان و مازندران بالغ بر ۵۵ هزار چایکار وجود دارد و وسعت باغ‌های چای این دو استان در حدود ۲۵ هزار هکتار است البته سطح زیرکشت هر سال تفاوت دارد. برداشت برگ سبز چای هر ساله در سه چین بهاره، تابستانه و پاییزه صورت می‌گیرد که چین بهاره از اوایل اردیبهشت ماه، تابستانه از نیمه دوم خردادماه و چین پاییزه در شهریور شروع و تا پایان مهرماه انجام می‌شود.

دنیای اقتصاد