سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

منو

اخبار کمیسیون انرژی

روابط عمــومی
مهم

ضرورت تجهیز صنایع به نیروگاه‌های خودتامین برق

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق خراسان رضوی مطرح کرد ضرورت تجهیز صنایع به نیروگاه‌های خودتامین برق رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق خراسان رضوی گفت: صنایع بزرگ باید به نیروگاه‌های خودتامین برق تجهیز شوند. سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور نیز کمتر از متوسط جهانی است و ب

روابط عمومی

در کمیسیون انرژی اتاق مشهد مطرح شد: چالش‌های بانکی، مسیر توسعه در صنعت برق را دشوار کرده است

در کمیسیون انرژی اتاق مشهد مطرح شد: چالش‌های بانکی، مسیر توسعه در صنعت برق را دشوار کرده است بررسی چالش‌های فعالان صنعت برق با شبکه بانکی کشور و ارائه راهکارهای پیشنهادی در این حوزه، موضوع هفتمین جلسه کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بود. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع،

روابط عمومی

ضرورت تدوین قانونی با هدف زمینه‌سازی و مانع‌زدایی از تجارت آزاد برق در ایران

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خواستار شد: ضرورت تدوین قانونی با هدف زمینه‌سازی و مانع‌زدایی از تجارت آزاد برق در ایران رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ساماندهی ظرفیت های بخش انرژی و جذب سرمایه گذاران به ایجاد و توسعه زیرساخت های صنعت برق، با واقعی سازی قیم

روابط عمومی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح کرد: ضرورت همراهی شهرداری مشهد در راستای تولید انرژی های پاک

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح کرد: ضرورت همراهی شهرداری مشهد در راستای تولید انرژی های پاک رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: حرکت به سمت تولید انرژی‌های پاک، در وانفسای مدیریت برق و چالش آلودگی هوا ناشی از سوخت فسیلی، یک ضرورت به شمار می‌آید و شهرداری

روابط عمومی

واحدهای نمونه بهینه‌سازی مصرف انرژی استان انتخاب و معرفی می‌شوند

در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی بررسی و مصوب شد: واحدهای نمونه بهینه‌سازی مصرف انرژی استان انتخاب و معرفی می‌شوند واحدهای نمونه بهینه‌سازی مصرف انرژی در استان خراسان رضوی معرفی و تقدیر خواهند شد. به همین منظور ، کمیسیون انرژی اتاق مشهد در نشستی با

روابط عمومی

پیشنهاداتی برای حل گره‌های پیش روی صنایع آب و برق

در سومین جلسه کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بررسی شد: پیشنهاداتی برای حل گره‌های پیش روی صنایع آب و برق در سومین جلسه کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، مشکلات تخصصی حوزه انرژی برق و راهکارهای حل این مشکلات بررسی شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خ

روابط عمومی

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد: قطعی برق صنایع در بخش سیاستگذاری کشور مستلزم توجه خاص است

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد: قطعی برق صنایع در بخش سیاستگذاری کشور مستلزم توجه خاص است نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد گفت: قطعی برق صنایع، در راهبرد مدیریت بحران ، نیازمند توسل به راهکارهای مناسب در بخش سیاستگذاری کشور است و حتی به تبعات بلندمدت تصمیمات بایستی توجه بیش

روابط عمومی

لزوم چاره اندیشی برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری در صنعت برق

در نشست مشترک سه کمیسیون اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید شد: لزوم چاره اندیشی برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری در صنعت برق در نشست مشترک کمیسیون های «انرژی» ، «صنعت» و «معدن و صنایع معدنی» اتاق بازرگانی خراسان رضوی، پیامدهای کمبود برق از طریق کاهش مصرف صنایع مطرح و

روابط عمومی

صادرات تجهیزات برق به افغانستان، از مسیر توسعه ارتباطات میسرمی‌شود

در نشست مجازی اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد با مدیران شرکت برق منطقه‌ای خراسان رضوی مطرح شد: صادرات تجهیزات برق به افغانستان، از مسیر توسعه ارتباطات میسرمی‌شود رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: تحقق صادرات برق به ویژه تجهیزات برق ساخت داخ

روابط عمومی

ضرورت توجه ویژه به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر

در نشست مشترک کمیسیون های «سرمایه گذاری و بازار پول» و «انرژی» اتاق مشهد مطرح شد: ضرورت توجه ویژه به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر کمیسیون های «سرمایه گذاری و بازار پول» و «انرژی» اتاق مشهد، در نشستی مشترک، ظرفیت های سرمایه گذاری

روابط عمومی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: خراسان رضوی؛ رتبه یازدهم کشور در محدودیت دسترسی به حامل های انرژی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: خراسان رضوی؛ رتبه یازدهم کشور در محدودیت دسترسی به حامل های انرژی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: خراسان رضوی در شاخص محدودیت دسترسی به حامل های انرژی که در زمره مولفه‌های مورد بررسی برای درج در گزارش پایش ملی

روابط عمومی

ضرورت انتخاب واحد نمونه تولیدی در حوزه مصرف انرژی با هدف فرهنگسازی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد: ضرورت انتخاب واحد نمونه تولیدی در حوزه مصرف انرژی با هدف فرهنگسازی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد با انتقاد از رویکردهایی که نگاه واقع‌بینانه به اقتضائات توسعه و اقتصاد را متوقف می سازند گفت: همگان بر ایرادات پایین بودن قیمت حامل های ان

روابط عمومی

ضرورت شفاف سازی یارانه های پنهان با هدف فرصت سازی و تقویت اقتصاد انرژی

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی: ضرورت شفاف سازی یارانه های پنهان با هدف فرصت سازی و تقویت اقتصاد انرژی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: واقعی شدن قیمت حامل های انرژی، زمینه ای را برای کاهش و مهار تورم فراهم می آورد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع

روابط عمومی

نوسانات نرخ ارز، توجیه اقتصادی در قراردادهای حوزه انرژی را به چالش کشیده است

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی: نوسانات نرخ ارز، توجیه اقتصادی در قراردادهای حوزه انرژی را به چالش کشیده است رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ تورم، بحث توجیه اقتصادی را در قراردادهای حوزه انرژی ، فاقد توجیه نموده و

روابط عمومی

تحقق جهش تولید، مستلزم حفظ ظرفیت تولید و سرمایه های موجود است

در سومین جلسه کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد: تحقق جهش تولید، مستلزم حفظ ظرفیت تولید و سرمایه های موجود است رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: «تولید» به مثابه ستون فقرات اقتصاد است و زمانی تحریم‌ها بر کشوری موثر می افتد که ت

روابط عمومی

ضرورت واقعی سازی قیمت برق با هدف تقویت اقتصاد انرژی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد: ضرورت واقعی سازی قیمت برق با هدف تقویت اقتصاد انرژی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد بر ضرورت واقعی سازی قیمت برق با هدف تقویت اقتصاد انرژی تاکید کرد و گفت: فعالان اقتصادی باید در این رابطه راهکار علمی و عملیاتی به دولت ارائه دهند. به گزارش روا

روابط عمومی

فقدان حمایت های لازم، بنگاه های فعال در صنعت انرژی را با خطر تعطیلی روبه رو می کند

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد هشدار داد: فقدان حمایت های لازم، بنگاه های فعال در صنعت انرژی را با خطر تعطیلی روبه رو می کند رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: بنگاه های اقتصادی فعال در صنعت انرژی، به واسطه بحران ناشی از شیوع کرونا با چالش هایی جدی دست به گریبان

روابط عمومی

قراردادهای یک‌سویه دستگاه‌های دولتی، مشکلات مضاعفی برای بخش خصوصی و پیمانکاران به وجود آورده است

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد: قراردادهای یک‌سویه دستگاه‌های دولتی، مشکلات مضاعفی برای بخش خصوصی و پیمانکاران به وجود آورده است رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: در شرایط فعلی، عقد قراردادهای یک سویه دستگاه های دولتی، مبتنی بر منافع یکسویه

روابط عمومی

چالش تامین آب شهرک های صنعتی خراسان رضوی

در پنجمین نشست کمیسیون انرژی اتاق مشهد بررسی شد: چالش تامین آب شهرک های صنعتی خراسان رضوی پنجمین جلسه کمیسیون انرژی اتاق مشهد به بررسی نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی به انرژی آب و چالش‌های پیش روی آن ها برای تامین این منابع، اختصاص داشت. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، م

روابط عمومی

ضرورت اصلاح ماده 8 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد مطرح کرد: ضرورت اصلاح ماده 8 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد بر ضرورت اصلاح ماده 8 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق خراسان رضوی؛ «محسن شادمان» در چهارمین جلسه این

1 2

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد