اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

شافعی: باید از ظرفیت نخبه‌های ایرانی در اقتصاد کشور استفاده شود

شافعی: باید از ظرفیت نخبه‌های ایرانی در اقتصاد کشور استفاده شود
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 16 تير 1400

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد