اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری لغو شد

ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری لغو شد
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 16 تير 1400

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد