اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: شکاف مالیاتی؛ 100 هزار میلیارد تومان

رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: شکاف مالیاتی؛ 100 هزار میلیارد تومان
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 17 تير 1400

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد