اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

رئیس اتاق ایران: اصلاح اقتصاد کشور در گرو تعیین تکلیف رابطه اقتصاد و سیاست است

رئیس اتاق ایران: اصلاح اقتصاد کشور در گرو تعیین تکلیف رابطه اقتصاد و سیاست است
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 27 تير 1400

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد