فراخوان برای واگذاری اراضی کارگاهی در ۱۰ شهرک صنعتی خراسان رضوی

فراخوان برای واگذاری اراضی کارگاهی در ۱۰ شهرک صنعتی خراسان رضوی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 28 تير 1400

فراخوان برای واگذاری اراضی کارگاهی در ۱۰ شهرک صنعتی خراسان رضوی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: برای استقرار کارگاه های تولیدی و خدماتی در ۱۰ شهرک صنعتی تقاضامحور این استان در قالب فراخوان عمومی زمین واگذار می شود.

علی بهرامی زاده در گفتگو با ایرنا افزود: وضعیت موجود زمینهای متعلق به شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی احصا شده و در حال اخذ مجوز زیست محیطی آنها از اداره مربوطه هستیم تا زمینه واگذاری آنها به کارگاه های تولیدی و خدماتی فراهم شود.

وی ادامه داد: ۱۰ شهرک صنعتی که آمادگی واگذاری اراضی خود را دارند شامل شهرکهای صنعتی کلات، ماشین سازی و فناوریهای برتر، فناوری و صنایع غذایی و بیوتکنولوژی، خیام، چناران، تربت حیدریه، گناباد، بجستان، بینالود و کاشمر هستند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: این اراضی ۲۰۰، ۳۰۰ و ۵۰۰ مترمربعی هستند و با نقشه تیپی که از آنها ارایه می شود، امکان استقرار طرحهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کسب و زودبازده در آنها وجود دارد.  

مصوبه هیات وزیران در شهرکهای صنعتی خراسان رضوی اجرا نشد

وی افزود: مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر مستثنی شدن شهرکهای صنعتی از اعمال خاموشی برق در شهرکهای صنعتی این استان اجرا نشد.

بهرامی زاده ادامه داد: طبق آخرین توافق انجام گرفته بین شرکت برق، انجمن مدیران صنایع و شرکت شهرکهای صنعتی استان مقرر شد، قطع برق شهرکهای صنعتی در شهرستان مشهد به صورت یکروز در هفته برای هر شهرک اعمال شود که از هفته جاری به اجرا درآمده است.

وی گفت: با این حال شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی پیگیر اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر مستثنی شدن شهرکهای صنعتی از شمول اعمال قطع برق است و مکاتباتی در این زمینه با شرکت برق منطقه ای خراسان نیز انجام شده و رییس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز مکاتباتی با استانداران سراسر کشور در این زمینه داشته است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی افزود: خسارتهای ناشی از قطع برق بر صنایع شهرکهای صنعتی به صورت روزانه محاسبه و جمع بندی می شود تا از طریق سازمان صنایع کوچک به توانیز اعلام گردد.

وی ادامه داد: ایجاد نیروگاه در شهرکهای صنعتی در دستور کار قرار گرفته و براین اساس باید اصلاحاتی در اساسنامه سازمان صنایع کوچک مبنی بر جلب مشارکت بخش خصوصی در ایجاد نیروگاه و تصفیه خانه انجام گیرد تا منع قانونی آن برداشته شود، ضمن اینکه آمادگی برای ایجاد نیروگاه در شهرکهای صنعتی از سوی بخش خصوصی بویژه شرکتهای خدماتی وجود دارد.

در سال ۱۳۶۷، سه شهرک و ناحیه صنعتی در خراسان وجود داشت که این تعداد امروز به ۴۸ شهرک و ناحیه صنعتی رسیده که در ۴۰ مورد آن زمین برای راه اندازی واحد صنعتی در حال واگذاری است.

اراضی تحت اختیار شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی هشت هزار و ۶۰۰ هکتار است که عملیات اجرایی در پنج هزار و ۴۰۰ هکتار آن انجام گرفته که از این میزان ۶۰۰ هکتار به واحدهای صنعتی تعلق دارد.

دو هزار و ۵۶۹ واحد واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی مستقر هستند که در مجموع ۴۳ درصد از واحدهای صنعتی ، ۲۳ درصد از سرمایه گذاری صنعتی و ۳۹ درصد از اشتغال صنعتی استان را در اختیار دارند.