برگزاری اولین دوره آموزشی  «قوانین، مقررات و ضوابط سازمان تأمین اجتماعی» ویژه کارفرمایان

برگزاری اولین دوره آموزشی  «قوانین، مقررات و ضوابط سازمان تأمین اجتماعی» ویژه کارفرمایان
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 29 تير 1400

در چهارچوب توافق مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی مشهد با اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی صورت گرفت:

برگزاری اولین دوره آموزشی «قوانین، مقررات و ضوابط سازمان تأمین اجتماعی» ویژه کارفرمایان

 

مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با همکاری اداره کل تأمین اجتماعی استان، اولین دوره آموزشی «قوانین، مقررات و ضوابط سازمان تأمین اجتماعی» ویژه کارفرمایان را برگزار کرد.

پیام رشیدی، مدیر مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی مشهد در توضیح ابعاد برگزاری این دوره گفت: در این دوره آموزشی که با حضور مسؤولان ارشد این اداره‌کل و به صورت مجازی برگزار شد، مباحثی همچون تعهدات کوتاه‌مدت، تعهدات بلندمدت، تکالیف کارفرمایان، حسابرسی‌، مباحث حقوقی حوزه بیمه و تأمین اجتماعی و خدمات غیرحضوری این سازمان برای کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی تشریح و تبیین شد.

وی افزود: براساس توافق صورت گرفته میان مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی، مقرر است در آینده نیز سلسله دوره‌هایی به منظور آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی، کارفرمایان و صاحبان کسب و کار با ساز و کار این مجموعه و قوانین آن برگزار شود.

رشیدی یادآور شد: هدف از برگزاری این دوره‌ها ارتقای آگاهی و در پی آن، کاهش چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه تأمین اجتماعی است.